Cihazlar
  Faydalı Linkler
 
 
Doğalgaz Dergisi Son Sayı
 
127. Sayı Doğal Gaz Dergisi Ağustos 2007
Şehirlerdeki Gaz Dağıtım Şirketlerinden Alınan Bilgilerle Düzenlenmiş Doğalgaz Abonelerinin Gelişimi

01 Haziran 2007 tarihi itibariyle her türlü doğalgaz faaliyetinin olduğu ve doğalgazın kullanıma başlandığı şehir merkezleri

Adapazarı, Aksaray, Ankara, Bahçeşehir(İstanbul), Balıkesir, Bandırma, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çatalca(İstanbul), Çorlu(Tekirdağ), Çorum, Denizli, Düzce,  
KaradenizEreğli(Zonguldak), Erzurum, Eskişehir, Gebze(Kocaeli),  
Gemlik(Bursa), İnegöl(Bursa), İstanbul, İzmir, İzmit(Kocaeli), Kahramanmaraş,  
Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, KonyaEreğli(Konya), Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Polatlı(Ankara), Samsun, Sivas, Uşak, Yalova, Yozgat.

1. Şehirlerde Doğalgaz Kullanımına Yönelik Gelişmeler

2002 yılında EPDK tarafından pek çok şehir için doğalgaz dağıtım lisansı ihalesi yapılacağı ifade edilmeye başlanmış ve 2003 yılı başında Kayseri Doğalgaz Projesi için ihaleye çıkılacağı Resmi Gazetede ilan edilmişti. Bu gelişmelerden sonra gerçekleşen doğalgaz dağıtım lisansı ihalelerinin ilan edilmesi sonucunda pek çok yeni şehir dağıtım projelerinin üstlenici şirketleri belirlenmiş ve bu şehirlerin çoğunun altyapı çalışmaları başlamış, abone kayıtları yapılmış, doğalgaz kullanımına geçilmiştir.  

01 Haziran 2007 tarihi itibariyle, EPDK nın web sitesinde yayımlanan "Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhaleleri" listesinde yer alan doğalgaz dağıtım projeleri ve bu projelerdeki şehirler incelenmiştir. Çeşitli tarihlerde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında ilave edilerek genişletilen bazı yeni şehirler bu çalışmaya dahil edilmemiştir.  
Güncel durum saptaması yapıldığında görülmektedir ki;
a.  18 Ocak 2003 tarihinden günümüze kadar  toplam 56 ihale Resmi Gazetede ilan edilmiş,
b.  Bu ihalelerden 51inin üstlenici şirketi belirlenmiş,
c.  Toplam 61 il merkezindeki şehir ile toplam 187 ilçe ve bucaktan oluşan yerleşim merkezi bu kapsam içine girmiş,
d.  5 projenin henüz ihalesi yapılmamış  
e.  Günümüz itibariyle; 2002 yılından önce doğalgaz kullanımına başlanmış olan 5 şehir ve 1 yerleşim merkezinde olmak üzere 6 eski doğalgaz şirketi, 2003 yılından itibaren gerçekleşmiş olan yeni şehir dağıtım projeleri ile de toplam 33 şehirdeki (25 il merkezindeki şehir ve 7 ilçe büyüklüğündeki şehir) ile birlikte toplam 39 şehir merkezinde doğalgaz kullanılmaya başlanmıştır.

2. Türkiyede Doğalgaz Kullanan Bütün Şehirlerdeki Toplam Abone Miktarının  
Bir Buçuk Yıllık Değişimi (2005 yılı sonundan 2007 yılı haziran başına kadar)


Doğalgaz kullanılan şehirlerdeki gaz dağıtım şirketlerinden 2005 yılı (Aralık) sonunda, 2006 yılı (ilk 5 ay) Haziran başında, 2007 yılı (Ocak) başında ve  2007 yılı (ilk 5 ay) Haziran başında alınabilmiş bilgilerle yapılan çalışmada belirlenen sonuçlar Tablo 1de verilmektedir. Bu bilgilere göre 2005 yılı sonundan 2007 yılı haziran başına kadar geçen 18 ay (1,5 yıl) içinde gerçekleşen gelişmenin özeti (Tablo 1);tablo1

a.  Toplam abone miktarı 5,1 milyon BBS den (3,5 milyon BBS bireysel abone) 6,3 milyon BBSye (4,4 milyon BBS bireysel abone) ulaşmıştır.
b.  Merkezi ısıtmalı bina aboneliğinde ise; yaklaşık 71 bin adet yaklaşık 85 bin adete ulaşılmıştır.
c.  Bu bilgiler içinde 2003 yılından sonra doğalgaz kullanılmaya başlanan (yeni şehirler) şehirlerdeki toplam abone miktarının 190 bin BBSden 723 bin BBSyi geçtiği, bireysel abone olan daire miktarının ise 104 bin BBSden yaklaşık 470 bin BBSye ve merkezi ısıtmalı bina miktarının da 4 bin adetten 8 bin 626 adete çıktığı görülmektedir.
d.  1989 yılından beri (Ankarada ilk gaz kullanımı) doğalgaz kullanmakta olan (eski şehirler) Ankara, İstanbul, Bursa, İzmit ve Eskişehirdeki aboneliklerin gelişimine baktığımızda ise; yaklaşık 4,9 milyon BBS genel toplam abone miktarının  5,5 milyon BBSye ulaştığını, bireysel abonelerin ise 3,4 milyon BBS den 3.9 milyon BBSye çıktığını ve merkezi ısıtmalı bina miktarının da yaklaşık 75,9 bin adetten 76,2 bin adete yükseldiğini görmekteyiz.

3. 2006 ve 2007 Yıllarının Haziran Başındaki Bilgilere Göre  Belirlenmiş Olan Abone Miktarlarındaki Gelişmeler(Bir Yıllık Değişim):

3.1. Toplam abone miktarındaki gelişme (Tablo 2):tablo2

a.  Dairelerinde kombi kat kaloriferi veya soba kullanmak için bireysel abone olanlar konutlarda (toplam 4.385.317 adet) yaklaşık 710 bin adet (%19) artmış,  
b.  Merkezi ısıtmalı yapıdaki kazanlar için abone olanlar ise (toplam 84.824 adet) yaklaşık 11 bin adet (%16) artmış,  
c.  Merkezi ısıtmalı binalardaki konut dairesi abonelik miktarı (toplam 854.306 adet) yaklaşık 13 bin adet (%2) artmış,  
d.  Ticari vb. diğer yapılardaki BBS bazındaki abone miktarında da (toplam 942.250 adet) yaklaşık 190 bin adet (%25) artış olmuştur.  
e.  Bireysel ısıtmalı yapılardaki daireler için abone olanlar ile merkezi ısıtmalı yapılardaki kazan daireleri için abone olanların toplam miktarına merkezi ısıtmalı yapılardaki dairelerin ocak ve/veya şofbenlerinde doğalgaz kullanmak için abone olmaları, bir başka ifadeyle daire girişlerine sayaç taktırarak doğalgaz kullanmaları halindeki miktarı da eklersek oluşacak toplam daire abone miktarı (6.181.873 adet) yaklaşık 920 bin adet (%17) artış göstermiştir.  

3.2. Abonelik başvurusu sonrasında doğalgaz kullanmaya başlayanların durumundaki gelişme (Tablo 3):tablo3

a.  Dairelerinde kombi kat kaloriferi veya soba kullanan (bireysel abone) konutlarda (toplam 3.859.988 adet) yaklaşık 620 bin adet (%19)artmış,
b.  Merkezi ısıtmalı yapıdaki kazanlarda doğalgaz kullananlar ise (toplam 76.260 adet) yaklaşık 8 bin adet (%11) artmış,  
c.  Merkezi ısıtmalı binalardaki konut dairesi abonelik miktarı (toplam 799.112 adet) yaklaşık 7 bin adet (%1) azalmış,  
d. Ticari vb. diğer yapılardaki BBS bazındaki abone miktarında da (toplam 818.156 adet) yaklaşık 170 bin adet (%26) artış olmuştur.  
e.  Bireysel ısıtmalı yapılardaki dairelerinde doğalgaz kullananlar ile merkezi ısıtmalı yapılardaki kazanlarında doğalgaz kullananların toplam miktarına merkezi ısıtmalı yapılardaki dairelerin ocak ve/veya şofbenlerinde doğalgaz kullanmak için abone olanları, bir başka ifadeyle daire girişlerine sayaç taktırarak doğalgaz kullananları da eklersek oluşan toplam daire abone miktarı (5.477.256 adet) yaklaşık 790 bin adet (%17) artış göstermiştir.  

4. YENİ Şehirlerde Doğalgaz Kullanılmasıyla Oluşan Abone Miktarlarının Yıllık Değişimleri

18 Ocak 2003 tarihinde ilan edilen Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesiyle başlayan ve toplan 33 şehirlerdeki gaz dağıtım şirketlerinden alınan bilgilerle yapılan çalışmalarda 2006 Haziran ve 2007 Haziran başı arasında gelişen abonelikler toplam abone miktarı ve doğalgaz kullanan abonelerin miktarlarına göre yeni dönem doğalgaz aboneleri iki ayrı grupta değerlendirilmiştir.

4.1. Toplam Abone Miktarındaki Gelişme (Tablo 2)tablo2 :

a.  Dairelerinde kombi kat kaloriferi veya soba kullanmak için bireysel abone olanlar konutlarda (toplam 469.316 adet) yaklaşık 290 bin adet (%157) artmış,  
b.  Merkezi ısıtmalı yapıdaki kazanlar için abone olanlar ise (toplam 8.626 adet) yaklaşık 4 bin adet (%94) artmış,  
c.  Merkezi ısıtmalı binalardaki konut dairesi abonelik miktarı (toplam 130.124 adet) yaklaşık 60 bin adet (%86) artmış,  
d.  Ticari vb. diğer yapılardaki BBS bazındaki abone miktarında da (toplam 114.966 adet) yaklaşık 55 bin adet (%90) artış olmuştur.  
e.  Bireysel ısıtmalı yapılardaki daireler için abone olanlar ile merkezi ısıtmalı yapılardaki kazan daireleri için abone olanların toplam miktarına merkezi ısıtmalı yapılardaki dairelerin ocak ve/veya şofbenlerinde doğalgaz kullanmak için abone olmaları, bir başka ifadeyle daire girişlerine sayaç taktırarak doğalgaz kullanmaları halindeki miktarı da eklersek oluşacak toplam daire abone miktarı (714.406 adet) yaklaşık 400 bin adet (%128) artış göstermiştir.

4.2. Abonelik Başvurusu Sonrasında Doğalgaz Kullanmaya Başlayanların durumu (Tablo 3)tablo3 :

a.  Dairelerinde kombi kat kaloriferi veya soba kullanan (bireysel abone) konutlarda (toplam 344.738 adet) yaklaşık 220 bin adet (%167) artmış,
b.  Merkezi ısıtmalı yapıdaki kazanlarda doğalgaz kullananlar ise (toplam 6.904 adet) yaklaşık 3 bin 500 adet (%103)artmış,  
c.  Merkezi ısıtmalı binalardaki konut dairesi abonelik miktarı (toplam 105.897 adet) yaklaşık 50 bin adet (%92) artmış,  
d.  Ticari vb. diğer yapılardaki BBS bazındaki abone miktarında da (toplam 94.971 adet) yaklaşık 57 bin adet (%150) artış olmuştur.  
e.  Bireysel ısıtmalı yapılardaki dairelerinde doğalgaz kullananlar ile merkezi ısıtmalı yapılardaki kazanlarında doğalgaz kullananların toplam miktarına merkezi ısıtmalı yapılardaki dairelerin ocak ve/veya şofbenlerinde doğalgaz kullanmak için abone olanları, bir başka ifadeyle daire girişlerine sayaç taktırarak doğalgaz kullananları da eklersek oluşan toplam daire abone miktarı (545.606 adet) yaklaşık 320 bin adet (%145) artış göstermiştir.

5. Doğalgaz Kullanımının ESKİ Olduğu Şehirlerdeki Abone Miktarının Değişimler

19891996 döneminde doğalgaz kullanmaya başlayan Ankara, İstanbul, Bursa, İzmit ve Eskişehir ve İstanbulBahçeşehirdeki gaz dağıtım şirketlerinden alınan bilgilere göre yapılan çalışmada;  

5.1. Toplam Abone Miktarındaki Gelişme (Tablo 2)tablo2 :

a.  Dairelerinde kombi kat kaloriferi veya soba kullanmak için bireysel abone olanlar konutlarda (toplam 3.916.001 adet) yaklaşık 430 bin adet (%12) artmış,  
b.  Merkezi ısıtmalı yapıdaki kazanlar için abone olanlar ise (toplam 79.198 adet) yaklaşık 7 bin adet (%10) artmış,  
c.  Merkezi ısıtmalı binalardaki konut dairesi abonelik miktarı (toplam 724.182 adet) yaklaşık 50 bin adet (%6) azalmış,  
d.  Ticari vb. diğer yapılardaki BBS bazındaki abone miktarında da (toplam 827.284 adet) yaklaşık 140 bin adet (%20) artış olmuştur.  
e.  Bireysel ısıtmalı yapılardaki daireler için abone olanlar ile merkezi ısıtmalı yapılardaki kazan daireleri için abone olanların toplam miktarına merkezi ısıtmalı yapılardaki dairelerin ocak ve/veya şofbenlerinde doğalgaz kullanmak için abone olmaları, bir başka ifadeyle daire girişlerine sayaç taktırarak doğalgaz kullanmaları halindeki miktarı da eklersek oluşacak toplam daire abone miktarı (5.467.467 adet) yaklaşık 520 bin adet (%10) artış göstermiştir.

5.2. Abonelik Başvurusu Sonrasında Doğalgaz Kullanmaya Başlayanların durumu (Tablo 3)tablo3 :

a.  Dairelerinde kombi kat kaloriferi veya soba kullanan (bireysel abone) konutlarda (toplam 3.515.250 adet) yaklaşık 410 bin adet (%13) artmış,
b.  Merkezi ısıtmalı yapıdaki kazanlarda doğalgaz kullananlar ise (toplam 69.356 adet) yaklaşık 4 bin adet (%6) artmış,  
c. Merkezi ısıtmalı binalardaki konut dairesi abonelik miktarı (toplam 693.215 adet) yaklaşık 60 bin adet (%8) azalmış,
d.  Ticari vb. diğer yapılardaki BBS bazındaki abone miktarında da (toplam 723.185 adet) yaklaşık 110 bin adet (%19) artış olmuştur.  
e.  Bireysel ısıtmalı yapılardaki dairelerinde doğalgaz kullananlar ile merkezi ısıtmalı yapılardaki kazanlarında doğalgaz kullananların toplam miktarına merkezi ısıtmalı yapılardaki dairelerin ocak ve/veya şofbenlerinde doğalgaz kullanmak için abone olanları, bir başka ifadeyle daire girişlerine sayaç taktırarak doğalgaz kullananları da eklersek oluşan toplam daire abone miktarı (4.931.650 adet) yaklaşık 460 bin adet (%10) artış göstermiştir.4 Eylül 2007 Salı
   
Doğalgaz | Cihazlar | Faydalı Linkler        
Anasayfa     
© 2009 Teknik Yayıncılık Grubu, Tüm Hakları saklıdır.